ПатрIотиКатегории Володимир Самiйленко ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Два хлопцi укупi стояли, А третiй дививсь оддалi. Як тi гаряче розмовляли Про долю своєï землi. Один у широкiй промовi Народнi права боронив; Вiн докази всi науковi По пунктах як слiд розложив. Народну окремiсть натури, I склад особливий думок, I давнiсть своєï культури, — Довiв вiн усе те з книжок. А другий про теє доводив. Як дiйде народ своïх прав, I в поступi iнших народiв Вiн мiсце йому показав. Так двоє вели язиками Роботу для краю свого. Гукали й махали руками. Де рiч вимагала того. А третiй не мовив нiчого: Вiн мовити красно не мiг, Але задля дiла святого I жив вiн, i в землю б полiг. Тi двоє, з балачки втомившись. Веселi собi розiйшлись, А третiй стояв зажурившись I наче дивився кудись. Але вiн не тую картину Вбачав, що круг його була: Вiн бачив душею Вкраïну I все, що вона добула. Вбачались йому патрiоти Iз купою слiв голосних, А поруч мiльйони голоти, I темнiсть, i вбожество ïх. Коментар У вiршi Патрiоти В. Самiйленко розмiрковує над тим, хто ж є справжнiм патрiотом. Двоє героïв говорили про Украïну, наголошували на правах народу, на давностi украïнськоï культури. Поговорили — й весело розiйшлися, задоволенi собою. Третiй же мовчав i сумував, дивлячись на дiйсне становище людей в Украïнi, ïхню неосвiченiсть та бiднiсть. Вiн не промовляв високих слiв, не хвалився своïм патрiотизмом, а готовий був дiлом довести свою вiдданiсть рiдному краєвi i навiть, як справжнiй патрiот, полягти за нього.

Метки Патрiоти, ВОЛОДИМИР САМIЙЛЕНКО, УКРАÏНСЬКИЙ ГУМОР I САТИРА, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
ПатрIоти